Financiering

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten bij Zorgatelier de Iep, heeft u een indicatie nodig voor 'begeleiding' of 'begeleiding groep'. Deze indicatie kunt u aanvragen bij de Gemeente of bij het CIZ (zie onderaan deze pagina in de oranje tekst: * en **).  Heeft u een indicatie gekregen, dan kunt u vervolgens kiezen voor ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoons Gebonden Budget).

Proefdeelname zonder indicatie is mogelijk voor 2 dagdelen. Meer hierover kunt u lezen op de pagina "Voor wie?".

 

ZIN                                                                                                                                                                           Zorgatelier de Iep is aangesloten bij de stichting Heemzorg, een collectief van kleinschalige zorgbedrijven in Noord-Holland. Via Stichting Heemzorg kunnen wij 'Zorg in Natura' leveren (Heemzorg heeft daarvoor contracten afgesloten met de gemeentes).                                          Als u kiest voor 'Zorg in Natura', dan regelt en betaalt de Gemeente de zorg voor u.

Meer informatie over de Stichting Heemzorg kunt u vinden op de pagina "Stichting Heemzorg".

 

PGB
Als u kiest voor een PGB, dan krijgt u een 'budget' en kunt u zelf bepalen bij wie u uw zorg inkoopt. U kunt terecht bij gecontracteerde instellingen van gemeentes/zorgkantoren; maar óók bij niet-gecontracteerde instellingen.
Gemeentes en Zorgkantoren controleren overigens altijd - ook bij niet gecontracteerde instellingen - of de geboden zorg aan de gestelde eisen voldoet.                                                    Als u kiest voor een PGB, dan regelt u zelf de zorg met de zorgaanbieder (u kunt dan dus zelf de zorg rechtstreeks met Zorgatelier de Iep regelen).

Meer informatie hierover leest u onderaan deze pagina in de groene tekst.

 

Eigen bijdrage
Zowel bij ZIN als PGB dient u een eigen bijdrage te betalen voor de geboden zorg; deze is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen, en wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie kantoor).

 

 

 

* Indicatie van de Gemeente:

Voor 'begeleiding' of 'begeleiding groep' heeft u een indicatie nodig van de Gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Een WMO indicatie kunt u aanvragen bij het wijkteam van de gemeente. U kunt contact zoeken met het wijkteam van de gemeente via het contact-formulier op de website (www.wijkteam-schagen.nl / www.wijkteam-hollandskroon.nl) of via de telefoon (Schagen: 0224-210400 , Hollands Kroon: 088-3215000). Vervolgens kan er een wijkteam-medewerker bij u thuis komen voor een gesprek.
In dit gesprek onderzoekt de wijkteammedewerker of u recht heeft op begeleiding / begeleiding groep. Indien dit het geval is, krijgt u een indicatie. In het indicatieadvies staat wat uw zorgbehoefte is en hoeveel uur per week u begeleiding kunt ontvangen.
Vindt u het moeilijk om een gesprek te voeren met de wijkteam-medewerker? Zorg dan dat er iemand bij het gesprek aanwezig is die goed op de hoogte is van uw situatie (b.v een familielid of een goede kennis).

n.b. Wanneer u een WMO indicatie heeft voor meerdere zorgfuncties, kunt u per zorgfunctie beslissen of u 'Zorg in Natura' wilt hebben of een PGB. Het is dus mogelijk dat u b.v. hulp in de huishouding krijgt via 'Zorg in Natura' (thuiszorg), en dagbesteding via een PGB.
(Wanneer de gemaakte keuze niet bevalt, kunt u deze altijd weer veranderen.)

 

**Indicatie van het CIZ:

Voor 'verblijf in een instelling' (met daarbij inbegrepen ook dagbesteding) heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Deze zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Als u een indicatie heeft gekregen van het CIZ, dan wordt de zorg daarna verder geregeld en/of betaald door het Zorgkantoor.

Een CIZ indicatie wordt vaak aangevraagd door een zorgverlener (b.v. een arts, specialist, maatschappelijk werker), maar u kunt ook zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ (www.CIZ.nl).

 Meestal krijgt u via het CIZ een indicatie voor meerdere functies zoals b.v.
 - verblijf
 - persoonlijke verzorging
 - verpleging
 - begeleiding / begeleiding groep (dit is dagbesteding)

U kunt bij een CIZ indicatie kiezen voor 4 mogelijkheden:
a. Wonen in een instelling op basis van ZIN (alle zorgfuncties afnemen in de instelling)
b. Wonen in uw eigen huis met Volledig Pakket Thuis (VPT) - op basis van ZIN
c. Wonen in uw eigen huis en alle hulp zelf regelen - op basis van PGB
d. Wonen in uw eigen huis met Modulair Pakket Thuis (MPT) - op basis van ZIN of PGB of een combinatie van beide (u kunt per functie kiezen voor ZIN of PGB)

Bij optie 'c' en optie 'd' is het mogelijk om de dagbesteding bij Zorgatelier de Iep te doen. De kosten kunnen dan vanuit een PGB betaald worden.

Bij optie a en b is het soms óók mogelijk om de dagbesteding bij een 'andere aanbieder' - zoals Zorgatelier de Iep - te doen. De instelling waar u woont (a) / waarvan u zorg krijgt (b) kan de kosten daarvoor betalen (vanuit het budget wat de instelling ontvangt van het zorgkantoor). Of deze constructie ook voor u mogelijk is, kunt u bij uw zorgaanbieder navragen.

 

 

   

PGB aanvragen en PGB-administratie bijhouden: Kan ik dit?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het aanvragen van een PGB en het bijhouden van een PGB-administratie niet moeilijk en niet veel werk. Iedereen (elke mantelzorger) die gewend is een eigen administratie bij te houden (en daar geen moeite mee heeft) kan het. Mocht u het toch lastig vinden om een PGB aan te vragen dan kunnen medewerkers van het  'mantelzorgcentrum' u daar bij helpen. Als u normaal gesproken veel moeite heeft met het bijhouden van een eigen administratie, en er niemand in uw omgeving is die u hierbij kan helpen, dan raden wij u aan om te kiezen voor Zorg In Natura.

 

Wat houdt 'het bijhouden van een PGB-administratie' in?

- Vooral in de opstart-fase zult u post ontvangen van de Gemeente (of het Zorgkantoor) en de   Sociale Verzekerings Bank. Middels deze post zult u worden geïnformeerd, en zult u worden   gevraagd informatie te verstrekken (formulieren in te vullen) over uw situatie. Wanneer een PGB eenmaal loopt, heeft u aan de post van bovengenoemde partijen niet veel werk meer. 

- U dient een contract te hebben met uw zorgverlener (door u beiden ondertekend). Wanneer u kiest voor dagbesteding bij Zorgatelier De Iep, dan zal Zorgatelier de Iep zorgen voor een contract dat voldoet aan de eisen van de SVB (Sociale Verzekerings Bank). De SVB controleert vooraf of de zorg die u gaat krijgen, voldoet aan de gestelde eisen, en betaald mag worden vanuit uw PGB (met andere woorden: De SVB controleert het contract). Zo weet u zeker dat de kosten die u gaat maken, betaald kunnen worden uit uw PGB.

- Eén keer per maand dient u de factuur van de zorgverlener door te sturen naar de SVB. De SVB beheert uw PGB-geld, en zorgt ervoor dat de factuur betaald wordt. (het geld staat bij de SVB op een rekening, die voor u is gereserveerd). U hoeft zelf dus geen facturen te betalen, en geen PGB-geld te beheren. (Vroeger was dit wel zo, maar sinds januari 2015 heeft de SVB deze taken overgenomen.)

 

 

We hebben 36 gasten en geen leden online