Voor Wie? 

Atelier 'De Iep' biedt zinvolle dagbesteding aan volwassenen die begeleiding en/of zorg nodig hebben.                                                                                                                                           Wij richten ons voornamelijk op mensen met (beginnende) dementie, maar soms kunnen ook mensen met autisme, niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of lichamelijke beperkingen bij ons geplaatst worden. Uitgangspunt bij de groepssamenstelling is dat alle deelnemers zich prettig en 'op hun plek' voelen in de groep. (Individuele begeleiding nodig? lees verder...)                                                                                                                                        Om in aanmerking te komen voor deelname aan onze activiteiten, dient men een indicatie te hebben voor 'begeleiding' van Gemeente of CIZ (zie pagina "Financiering").

Proefdeelname zonder indicatie is mogelijk voor 2 dagdelen. Meer hierover kunt u lezen onderaan deze pagina.

Het is niet nodig om ervaring te hebben op het creatieve vlak, want elke deelnemer kan op eigen niveau en in eigen tempo werkstukken maken. 
Wel is het zo dat deelnemers moeten kunnen functioneren in een groep (er zijn 2 of 3 begeleiders voor maximaal 10 deelnemers).
Verder is het van belang dat deelnemers in staat zijn om zich enige tijd te kunnen concentreren op een werkstuk.

Door middel van uitgebreide informatie- en intake gesprekken, met zowel de deelnemer als de mantelzorger(s), proberen wij de zorgwens zo duidelijk mogelijk te krijgen.
Ook zullen wij zo goed mogelijk informatie geven over wat wij te bieden hebben binnen Atelier de Iep.
Als de zorgwens en ons aanbod goed op elkaar aansluiten, kan de deelnemer kiezen voor dagbesteding bij Atelier de Iep.

Iedere deelnemer is uniek en zal door ons aangesproken worden op een manier die aansluit bij zijn/haar mogelijkheden.
Atelier de Iep is een rustige, prikkelarme omgeving. Wij zorgen voor veel structuur, regelmaat en continuïteit. Dit biedt de deelnemers houvast en veiligheid, zodat zij zich prettig voelen en lekker bezig kunnen zijn.
Atelier de Iep is rolstoeltoegankelijk (maar niet helemaal drempelvrij) en beschikt over een toilet voor minder validen. Mensen in een rolstoel of met een rollator zijn dus van harte welkom!              n.b. op dit moment zijn alle rolstoelplekken helaas bezet.

 

Proefdeelname zonder indicatie mogelijk voor 2 dagdelen.

Heeft u nog geen indicatie? Maar wilt u graag uitproberen of dagbesteding voor u (uw naaste) uitkomst kan bieden? Dan kunt u twee dagdelen zonder indicatie deelnemen aan onze dagbesteding. Mocht de dagbesteding goed bevallen, dan kunt u een indicatie gaan aanvragen bij de Gemeente.                                                                                                                                        Let op: Een indicatie voor dagbesteding zal alléén afgegeven worden wanneer de Gemeente dit echt noodzakelijk acht.

Proefdeelname zonder indicatie is gratis. U kunt, wanneer dit wenselijk is, ook worden opgehaald en thuisgebracht.

 

 

 

 

We hebben 33 gasten en geen leden online