Wie zijn wij?

Ans Hollander en Erik Vroege hebben in 2015 Zorgatelier de Iep opgericht.

Ans en Erik: "Wij vinden het fantastisch om een fijne dagbestedingplek te bieden, waar mensen op een ontspannen manier creatief bezig kunnen zijn, elkaar kunnen ontmoeten en het gevoel kunnen hebben dat ze 'er toe te doen' en er helemaal bij horen!"

Ans
Ans (1964) heeft lange tijd in het onderwijs gewerkt. Eerst in het basisonderwijs op een school voor kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden, en de laatste 15 jaar als docent Nederlands / Rekenen / Maatschappijleer bij het R.O.C. van Amsterdam, waar zij les gaf aan anderstalige analfabete volwassenen. Tevens ontwikkelde zij samen met collega's veel lesmateriaal.
Van 2011 tot 2014 is zij mantelzorger geweest voor haar zus, die door een herseninfarct gehandicapt raakte. Ans regelde een PGB en coördineerde de vele zorg die haar zus nodig had, zodat zij - ondanks haar zeer zware handicap - in haar eigen huis kon blijven wonen en zoveel mogelijk zelf de regie kon blijven houden over haar leven. In 2014 is de zus van Ans helaas overleden.
Door de ziekte van haar zus maakte Ans kennis met vele instellingen voor gehandicapten-zorg. Ook ging zij meerdere malen met haar zus op vakantie met groepsreizen van de Zonnebloem. Ze volgde een seminar bij een antroposofische instelling voor dagbesteding & verblijf, liep stage bij een verpleeghuis en een zorgboerderij.
Tijdens haar onderwijzers opleiding specialiseerde Ans zich in het vak tekenen/schilderen. In de loop der jaren heeft zij aanvullend ook verschillende cursussen gevolgd op dit gebied. Daarnaast heeft Ans lesbevoegdheden voor de vakken handvaardigheid, textiele werkvormen en muziek.
Samen met Erik heeft Ans 2 prachtige zoons: Jip (2001) en Koen (2003). In hun schoolvakanties zullen zij vast hun neus wel eens laten zien bij Atelier de Iep.


Erik
Erik (1963) heeft bijna 30 jaar in de bouwwereld gewerkt bij verschillende architectenbureau's. Als hoofd tekengroep zorgde hij ervoor dat bouwprojecten in goede banen werden geleid, planningen en budgetten in de gaten werden gehouden, en de communicatie met opdrachtgevers, aannemers, gemeenten, etc. goed verliep.
Erik is een echte teamwerker; probeert graag het beste in de ander naar boven te halen, om zo samen tot mooie resultaten te komen.
Enkele jaren geleden besloot Erik het roer om te gooien, om samen met Ans een mooi zorg-atelier van de grond te gaan tillen in het door hemzelf gebouwde pand, gelegen achter hun woonhuis.
Als stage-mentor heeft Erik in de architectuur vele jaren jongeren-in-opleiding begeleid.
Zorgervaring heeft hij opgedaan als begeleider tijdens vakanties voor gehandicapten- en ouderen. Door de zus van Ans heeft ook Erik in de afgelopen jaren veel bijgeleerd over gehandicapten-zorg; een deel van de zorg nam hij voor zijn rekening.
Erik volgde een seminar bij een antroposofische instelling voor dagbesteding & verblijf, liep stage op de afdeling 'dagbesteding' van een verpleeghuis, en is gecertificeerd BHV-er (bedrijfs hulp verlener).
Hij heeft vele hobby's, waaronder houtbewerken, tuinieren, koken en voetbalwedstrijden coachen van zijn kinderen. 

                                                                                                                                                                      Medewerkers
Naast Ans en Erik zullen er af en toe ook medewerkers, vrijwilligers en stagiaires werkzaam zijn bij Atelier de Iep.

 

 

 

 

 

We hebben 37 gasten en geen leden online